beats by dre cheap

IZVJEŠTAJ O ANKETAMA OD 07-21.03.2008.
 
 
1.STAROSNA DOB ANKETIRANE PUBLIKE
15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65 I VIŠE
 
2.STEPEN ORAZOVANJA
SSS VSS VŠS STUDENT
 
3.DA LI STE PRIJE POSJEÆIVALI FESTIVAL ''SARAJEVSKA ZIMA''?
 
  DA=81=87,71%
  NE=12=12,28%
 
4.DA LI STE ZADOVOLJNI CIJENOM KARATA?
 
  DA=85=91,74%
  NE=8=8,25%
 
5.DA LI STE ZADOVOLJNI PONUÐENIM REPERTOAROM KULTURNIH DOGAÐAJA?
 
  DA=79=85,47%
  NE=14=14,53%
 
6.DA LI STE ZADOVOLJNI PONUÐENIM STRANIM PROGRAMOM?
 
  DA=86=92,5%
  NE=7=7,5%
 
7.SMATRATE LI DA JE OVAJ FESTIVAL DOVOLJNO PROMOVISAN U MEDIJIMA?
 
  DA=59=63,69%
  NE=34=36,41%
 
8.OSMIM PITANJEM ISPITANICI SU TREBALI OCIJENITI PROGRAM KOJEM PRISUSTVUJU SA OCJENOM OD 1 DO 5 .
 
SUMIRAJUÆI POJEDINAČNE OCJENE,DOBIVENA JE PROSJEČNA OCJENA 4.68 UKUPNOG PROGRAMA.
 
9.OVIM PITANJEM ISPITANICI SU TREBALI OCIJENITI CJELOKUPAN FESTIVAL ''SARAJEVSKA ZIMA''OCJENOM OD 1 DO 5.
 
SUMIRAJUÆI POJEDINAČNE OCJENE,DOBIVENA JE PROSJEČNA OCJENA 4,46
 
 
 

 

SARAJEVSKA ZIMA \'68-\'08
http://sarajevskazima.blogger.ba
29/03/2008 14:58